Kennis wordt veelal beschouwd als iets dat we op school hebben geleerd, dat aan taal ontleend is en voor een groot deel visueel wordt verworven door te kijken en lezen. Volgens de officiële definitie is kennis “het geheel aan feiten en regels die mensen bewust aanleren en zo nodig op anderen kunnen overdragen”. Maar in hoeverre wordt kennis alleen door middel van ‘zicht’ en ‘bewust’ opgedaan?

Marres | Huis voor Hedendaagse Cultuur doet onderzoek naar de manier waarop we de wereld via onze zintuigen waarnemen. Marres werkt hiervoor samen met kunstenaars en wetenschappers. Ook jongeren worden uitgedaagd om aan het onderzoek deel te nemen. Hoe ervaren zij de cultuur waarin zij leven? Met een uniek programma neemt Marres de jongeren mee in dit onderzoek.

Contact
Voor meer informatie, neem contact op met Ilse van Lieshout, Educatie Marres.
ilse.vanlieshout@marres.org