The Materiality of the Invisible
25.8—26.11.2017

Janna Meeus

De archeologie levert het vocabulaire voor waarheidsvinding in een scala van vakgebieden. Het graven naar oudere en andere werkelijkheden, het afpellen van lagen en het zoeken van sporen en het lezen van tekens worden tegenwoordig net zozeer als intellectuele vaardigheid als praktische vaardigheden begrepen. Wat zien en lezen we eigenlijk in de wereld om ons heen? Van 25 augustus 2017 tot en met 26 november 2017 ontmoeten de archeologie en de hedendaagse kunst elkaar in de tentoonstelling The Materiality of the Invisible. De tentoonstelling is georganiseerd door de Van Eyckacademie in samenwerking met Bureau Europa en Marres. De drie locaties verkennen elk op eigen wijze het raakvlak tussen archeologie en de hedendaagse kunst. De opening valt samen met het jaarlijkse congres van de European Association for Archaeologists, dat in 2017 in Maastricht plaatsvindt.