Marres is aangesloten bij Very Contemporary, een samenwerkingsverband van dertien instellingen voor hedendaagse kunst in de regio Maas-Rijn. Binnen een straal van 100 km biedt het grensgebied van België, Nederland en Duitsland een grote verscheidenheid aan tentoonstellingen en evenementen, die je gecombineerd in één dag kan bezoeken. Very Contemporary biedt een overzicht van alle tentoonstellingen en activiteiten in een halfjaarlijkse brochure (beschikbaar in Marres) en op de website.

Marres werd in 1998 in Maastricht opgericht. De naam Marres komt van de brouwersfamilie die het huis voor een groot deel van de 20ste eeuw bewoonde. Marres wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht.

Over Marres

BTW Nummer: NL806766530B01
KvK: 14058434
Handelsnaam: Stichting Marres
Marres heeft een ANBI status
RSIN /fiscaalnummer: 8067.66.530

Lees hier onze Algemene Voorwaarden

Raad van Toezicht

Marres heeft een Raad van Toezicht en een met dagelijks bestuur belaste directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de artistieke, organisatorische en financiële stand van zaken.  De Raad van Toezicht heeft zich gecommitteerd aan de Code Cultural Governance.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Ronald Philippart | voorzitter
  • Rob Stevens | vice-voorzitter
  • Roberto Lanckohr
  • Noor van Putte
  • Laurie Cluijtmans

Het beloningsbeleid met betrekking tot de leden van de Raad van Toezicht luidt momenteel als volgt: De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ze ontvangen voor hun werkzaamheden slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.