The Materiality of the Invisible beschouwt hedendaagse kunst ook als een vorm van archeologie. Veel kunstenaars doen onderzoek naar onderliggende lagen van onze sociale, maatschappelijke en politieke werkelijkheid. Zij leggen het verborgene bloot en dringen door in andere tijden. Zo maken zij net als archeologen het onzichtbare zichtbaar.

Van Eyck is partner van het meerjarige EU-project NEARCH – New scenarios for a community-involved archaeology. Voor dit project selecteerde de Van Eyck zes internationale kunstenaars die elk met twee archeologische partners samenwerkten. The Materiality of the Invisible toont het resultaat daarvan en het werk van 24 andere kunstenaars. De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur en Bureau Europa, platform voor architectuur en design en spreidt zich uit over de drie locaties.

The Materiality of the Invisible heeft een publieksprogramma dat bestaat uit lezingen, presentaties en andere (educatieve) activiteiten. Volg het actuele programma op de websites en sociale media van de Van Eyck, Marres en Bureau Europa.

Tentoonstelling
Van Eyck en Bureau Europa: 30.08-29.10.2017
Marres: 30.08-26.11.2017

De opening valt samen met het jaarlijkse congres van de European Association for Archaeologists, dat in 2017 in Maastricht plaatsvindt.

This project has been funded with support from the European Commission. The Materiality of the Invisible wordt ondersteund door het Mondriaan fonds.