Locatie: Marres, Capucijnenstraat 98
Datum: Woensdag 18 oktober
Tijd: 19:00 uur – 20:30
Vrije toegang op vertoon van een geldig toegangsbewijs

Kunstenaars en archeologen hebben veel gemeen. Ze pellen lagen af om een dieper begrip van de werkelijkheid te krijgen. Ze ontdekken ervaring in levenloze dingen en geschiedenis. Ze verbeelden werelden op basis van een schaarste aan materialen. En ze geloven dat het onzichtbare stoffelijk is. Deze wandelende conversatie in de tentoonstelling The Materiality of the Invisible in Marres is gewijd aan deze en andere overeenkomsten tussen kunst en archeologie.