Marres presenteert vier tentoonstellingen per jaar. Bij elke tentoonstelling wordt een nieuw lesprogramma ontwikkeld voor middelbare scholieren.

Voor eindexamenleerlingen stelt Marres een programma samen waarin de examenstof is verwerkt.

Met deze lesprogramma’s moedigt Marres docenten en jongeren aan om een nieuwe visie te ontwikkelen op de hedendaagse cultuur.