Jongeren onderzoeken het droomlandschap vanuit de zintuigen.

Landschap.  Er kunnen 5 jongeren tegelijk het landschap binnen. Tijdens het bezoek van  het landschap wordt er stil gestaan bij de vragen “Wat ruik je en voel je in de omgeving van de planten? Welke vormen zie je? Wat valt je op aan het landschap”?

Vanuit de schilderingen van Luiz Zerbini is goed te zien dat de kunstenaar een 3D schilderlandschap heeft willen maken bij Marres. Zien de leerlingen overeenkomsten en verschillen tussen zijn schilderingen en het gecreëerde landschap?

Soundscape. Op de bovenverdieping zijn drie -ogenschijnlijk- lege ruimten. Deze zijn echter gevuld met geluid. Jongeren wordt gevraagd in tweetallen rond te lopen en elkaar te begeleiden. Een heeft de ogen dicht terwijl de ander begeleidt. Het geluid roept bij een ieder een andere ervaring op. Doel van de oefening is om deze ervaringen en associaties van geluid met elkaar te delen. Zo komen de jongeren er achter dat communicatie vaak gestoeld is op eerdere ervaringen vanuit de zintuigen.

VR ruimte. Jongeren bekijken om de beurt de Virtual Reality film. De anderen zitten eromheen.  De persoon met de VR bril op legt uit wat deze -virtueel- ziet. Een volgende gaat hier weer op door, maar mag niet in herhaling vallen. Op deze manier wordt de VR omgeving steeds verder uitgelegd aan elkaar.

Vervolgens beantwoorden de leerlingen vragen als: “Wat weet je van de amazone? Wat weet je over een droomlandschap?”.

Zintuiglijke workshop;

De groep krijgt na bezoek aan de tentoonstelling de vraag om geuren in de tuin te omschrijven, of te schilderen of tekenen middels vorm en kleur.
Met deze oefening observeren de jongeren geuren in hun omgeving en maken hier associaties bij. De oefeningen die Marres biedt worden aan de jongeren voorgelegd als open eind experimenten van de zintuigen.