Voor examenleerlingen ontwerpen wij programma’s op basis van de syllabus met exameneisen: het thema ‘Voorbeeldig’ en de subthema’s ‘Imitatio’ (imiteren), ‘Variatio’ (variëren en/of interpreteren) en ‘Aemulatio’ (overtreffen). Een bezoek aan Marres met een examenklas biedt dus een ervaring passend op het geen waar je in de les mee bezig bent. Er kan overlegd worden over de mogelijkheden hierbinnen aan de hand van de wensen vanuit de school.

Geïnteresseerd? Mail naar educatie@marres.org.