Beelden: Rob van Hoorn

Het belangrijkste uitgangspunt van de educatieve programma’s is peer to peer education. Een “peer” is de Engelse term voor een leeftijdsgenoot. Peer-to-peer education betekent bij Marres dan ook dat leerlingen en studenten zelf projecten ontwikkelen voor hun eigen achterban. Hierbij biedt het educatie-team van Marres een inspirerende omgeving, professionele begeleiding en een veilig setting, waarin jongeren vrijuit kunnen experimenteren en zich ontwikkelen.

Peer-to-peer education gaat vanaf juli 2019 verder onder de naam Marres Extended, omdat zij als extensie dienen op zowel het zintuiglijke- als het tentoonstellingsprogramma van Marres. Marres Extended is in twee groepen verdeeld, namelijk jongeren die vanuit hun opleiding of studie voor een bepaalde tijd stage komen lopen, en jongeren die vanuit eigen interesse, culturele betrokkenheid en intrinsieke motivatie een jaar lang vrijwilligerswerk komen verrichten bij Marres.

Dit jaar gaan voor het eerst vier jongeren Marres ondersteunen als vrijwilligers. Jamie, Tim, Mayren en Sterre, gaan deze taak op zich nemen. Naast het stimuleren en ondersteunen van verschillende leeftijdsgenoten en het geven van feedback op nieuwe en bestaande initiatieven of projecten van Marres, werken deze vier jongeren samen met Marres aan een nieuw cultureel/maatschappelijk project dat vervolgens kan worden uitgerold op scholen en festivals.

Sterre

Mijn passie ligt bij kunst & cultuur en lessen geven aan kinderen en jongeren. Daarom vind ik het superleuk dat ik het komende jaar als vrijwilliger mee mag werken aan dit jongerenproject bij Marres. Ik zou graag leren hoe je iets kunt organiseren dat aansluit op jongeren en daarmee hun interesse prikkelt met betrekking tot hedendaagse kunst en cultuur.

Jamie

Ik ga als jongerenvrijwilliger bij Marres werken om ervaring op te doen binnen de kunst- en cultuursector door te helpen bij tentoonstellingen en projecten. Hier ben ik erg enthousiast over aangezien ik normaliter alleen met dans bezig ben. Ook vind ik het supertof dat Marres ons een kans biedt om onze mening te mogen geven vanuit een ander perspectief.

Tim

Vanuit mijn dansachtergrond heeft kunst mij altijd aangesproken. Nadat ik betrokken raakte bij Museum Motus Mori, een tentoonstelling die dans verweeft met hedendaagse kunst en -cultuur, wilde ik meer leren over de gevoelens die de projecten bij Marres oproepen. Ook het Training The Senses programma vind ik interessant, omdat het de mogelijkheid biedt je eigen lichaam beter te leren kennen en zorgt voor een beter contact met jezelf.

Mayren

Wanneer ik de Havo afgerond heb, zou ik graag naar de kunstacademie willen, in de richting autonoom. Als jongerenvrijwilliger bij Marres krijg ik de kans om alvast achter de schermen te kijken, en wil ik uiteindelijk het gehele proces achter een tentoonstelling begrijpen. Marres biedt handvaten om steeds op een andere manier naar kunst en cultuur te kijken en geeft inzichten waar je zelf niet zo snel naar zou zoeken.

Archief