Met tentoonstellingen, lezingen, onderzoek, performances en publicaties verkent Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur de beeldende kunsten in de breedste zin van het woord. Bezoekers worden uitgenodigd om het intieme karakter van het huis en de weergaloze stadstuin van Marres te ontdekken of van een kop koffie of maaltijd bij Marres Kitchen te genieten.

Marres werd in 1998 in Maastricht opgericht. De naam Marres komt van de brouwersfamilie die het huis voor een groot deel van de 20ste eeuw bewoonde.

Marres wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht.

Over Marres

BTW Nummer: NL806766530B01
KvK: 14058434
Handelsnaam: Stichting Marres
Marres heeft een ANBI status
RSIN /fiscaalnummer: 8067.66.530

Lees hier onze Algemene Voorwaarden

Raad van Toezicht

Marres heeft een Raad van Toezicht en een met dagelijks bestuur belaste directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de artistieke, organisatorische en financiële stand van zaken.  De Raad van Toezicht heeft zich gecommitteerd aan de Code Cultural Governance.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Ronald Philippart | voorzitter
  • Rob Stevens | vice-voorzitter
  • Roberto Lanckohr
  • Noor van Putte
  • Laurie Cluijtmans
  • Hans Bongartz
  • Arsine Nazarian

Het beloningsbeleid met betrekking tot de leden van de Raad van Toezicht luidt momenteel als volgt: De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ze ontvangen voor hun werkzaamheden slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

De Zaak Nu

Marres is lid van De Zaak Nu. Deze vereniging vertegenwoordigt alle presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst een prioriteit is.