Wat is een presentatie-instelling?
Presentatie-instellingen zijn instellingen voor beeldende kunst zonder vaste collectie; ze zitten tussen kunstenaars en musea in, trekken een divers publiek en ze zijn van groot belang voor talentontwikkeling van kunstenaars en curatoren. Ze zijn, kortom, cruciaal voor het weefsel van de beeldende kunst. Ze haken in op de actualiteit, behandelen maatschappelijk relevante thema’s, organiseren debatten en discussies, schuwen het experiment niet, hebben een laboratoriumfunctie en maken kunst toegankelijk.

De Zaak Nu
Marres is lid van De Zaak Nu, belangenorganisatie voor presentatie-instellingen in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt alle presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland, dat wil zeggen die organisaties en instellingen voor wie de presentatie en productie van hedendaagse kunst prioriteit is.

Stichting NEST maakte een video waarin het belang van presentatie-instellingen wordt uitgelegd. Waar musea steeds vaker alleen kunstenaars van naam en faam programmeren, is er hier ruimte voor het experiment van de beginnende kunstenaar.