Voorzitter Raad van Toezicht

Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, is een internationaal opererende presentatie-instelling met Maastricht als thuisbasis. Het instituut onderzoekt nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst en presenteert deze aan het publiek door middel van tentoonstellingen, onderzoeksprogramma’s en publieksevenementen. Marres werkt samen met beeldend kunstenaars, vormgevers, musici, parfumeurs, wetenschappers en koks bij het produceren van kunstwerken en het onderzoeken van nieuwe artistieke praktijken. Ook steekt Marres veel energie in jong talent. Marres wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en andere fondsen en sponsoren.

Wegens het verstrijken van de statutaire zittingstermijn van de huidige voorzitter ontstaat de vacature:

Voorzitter Raad van Toezicht

 Profiel
– relevant breed netwerk in Limburg
– bekend met de wereld van kunst en cultuur
– bekend met lokale en provinciale politiek en met overheden
– algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten
– ervaren in een toezichthoudende positie en/of als bestuurder
– affiniteit met hedendaagse cultuur
– affiniteit met de functie en doelstellingen van de stichting
– verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke opstelling, inspirerend, integer
– ruimhartige maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid
– sterk analytisch vermogen, in staat kritisch te opereren
– voldoende beschikbaar om de taak als voorzitter adequaat te kunnen vervullen, ook overdag

Algemeen
De Raad van Toezicht vervult de statutair vastgelegde toezichthoudende taak en adviseert de directeur, in overeenstemming met de Governance Code Cultuur 2019. De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De Raad bestaat momenteel uit 7 leden, en heeft een passende diversiteit.

Praktisch
De Raad van Toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar, bij Marres in Maastricht.
De functie van voorzitter vraagt een gemiddelde tijdbesteding van 16 uur per maand.

Sollicitatieprocedure
Geïnteresseerden kunnen voor 1 november 2019 een sollicitatiebrief per e-mail sturen naar rvt@marres.org, ter attentie van Noor van Putte. Het streven is de gesprekken in de maand november te voeren.

Vragen? Bel Noor van Putte, lid Raad van Toezicht, tel 06 54 368 658, of Ronald Philippart, voorzitter Raad van Toezicht, tel 06 51 139 408.

Vrijwilliger bij Marres

Heb jij interesse om vrijwilliger te worden bij Marres? Je mag ons altijd je CV met motivatiebrief toesturen. Wij bewaren je aanmelding, mochten wij een plekje vrij hebben, nemen wij contact met je op. Stuur je CV met motivatiebrief naar personeel@marres.org