Graindelavoix / Björn Schmelzer
Maastricht Cryptonomies
Vanaf woensdag 16 juli ontwikkelt Graindelavoix voor Undertones een klankinstallatie in de crypte van de Sint Servaasbasiliek. Graindelavoix begon in 2000 als een muziekcollectief rond Björn Schmelzer. Het gezelschap treedt wereldwijd op en wordt geroemd om de wijze waarop zij de Europese muziektradities interpreteren.

Op uitnodiging van Marres strijkt dit bijzondere gezelschap een week lang neer in Maastricht. In de Sint Servaasbasiliek zullen zij werken aan een nieuwe compositie, gebaseerd op de oudste officiegezangen uit de Nederlanden, die gewijd zijn aan Sint Servaas.