Marres presenteert in het kader van de tentoonstelling The Measure of our Traveling Feet een uitgebreid educatieprogramma voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. In de aanloop naar de tentoonstelling heeft Marres een speciaal peer team samengesteld van internationale studenten, asielzoekers en leerlingen. Het team beoogt door samenwerking met leerlingen van verschillende scholen en culturele achtergronden onderwerpen als cultuur en migratie op een laagdrempelige wijze tastbaar te maken. Het biedt peer rondleidingen, begeleidt workshops over kunst en migratie en onderzoekt kruisbestuivingen met een reeks maatschappelijke partijen. Leerlingen ontwikkelen activiteiten met elkaar, ze koken en interviewen mensen. De uitkomsten hiervan vertalen ze in rondleidingen en presentaties op scholen. In een speciaal project met beeldend kunstenaar Zsófia Smemző maken de leerlingen objecten die onderdeel vormen van haar muurschildering The bubble of what you leave behind (2016).

Foto: Gert Jan van Rooij

The Measure of our Traveling Book

Er zijn 15 boekjes de wereld in gestuurd. Jongeren van middelbare scholen, asielzoekerscentra en het United World College verspreiden deze boekjes genaamd “The Measure of our traveling Book”. Elk boek bestaat uit drie hoofdstukken. In elk hoofdstuk wordt een vraag gesteld. Als het boekje bij u terecht komt, beantwoord dan de vragen. Vervolgens mag u zelf drie vervolgvragen stellen aan iemand anders. Geef dit boekje vervolgens weer door. Zo ontstaat er een culturele uitwisseling.

 

Met Dank aan

Het programma werd ontwikkeld in samenwerking met Stichting de Vrolijkheid, de Tapijntuin en het KunstFront. Jongeren van het Broekland College, United World College, Porta Mosana College en de asielzoekerscentra in Maastricht en Heerlen nemen deel aan het programma.

Bent u geïnteresseerd in het educatie programma en wilt u met een groep deelnemen, stuur dan een mail naar educatie@marres.org