De deelnemende kunstenaars aan de tentoonstelling Marres Currents #5 zijn bekend!

Gastcuratoren Evelyn Simons en Isabel Van Bos hebben de afgelopen maanden de kunstacademies in Zuid-Nederland, België en Duitsland bezocht. Ze bekeken het werk van recent afgestudeerde kunstenaars en maakten hieruit een selectie.

Dit zijn de kunstenaars die dit jaar hun werk presenteren in de tentoonstelling Marres Currents #5
Henry Andersen (KASK Ghent), Felix Breidenbach (Kunstakademie Düsseldorf), Alejandro Céron (Dutch Art Institute Arnhem), Nicholas Hoffman (Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule Frankfurt am Main), Aurélie d’Incau (MAFAD, Maastricht), Jesuus, (AKV | St. Joost Den Bosch), Tim Löhde (Kunstakademie Düsseldorf), José Montealegre (Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule Frankfurt am Main), Ektor Ntourakos (AKV | St. Joost Den Bosch), Johanna Odersky (Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule Frankfurt am Main), OJAI (Gary Farrelly, Sint-Lukas, Brussels & Chris Dreier), Nadia Perlov (Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule Frankfurt am Main), Maria Gil Ulldemolins (PXL MAD School of Arts, Hasselt) en Remko Van der Auwera (Sint-Lukas Brussels).

Scenografie: Parasite 2.0
Grafisch Ontwerp: Roxane Maillet (ERG, Brussel)

Marres Currents #5: I spy, I spy a little lie
De politieke onrust van het afgelopen jaar, waarin onverwachte gebeurtenissen plaatsvonden zoals Brexit, de presidentiële verkiezing van Donald Trump – die leidde tot het wijdverspreide gebruik van de term fake news -, ondemocratische constitutionele referenda in Polen en Turkije; de vervolging van dissidenten en demonstranten etc., vormt de backdrop voor de vijfde editie van Marres Currents. Deze gebeurtenissen dwingen ons, zowel individueel als collectief, de vraag te stellen of de fundamenten van onze zogenaamde democratische maatschappij nog steeds gelden. Bestaat de vrije meningsuiting nog? Hoe transparant is het beleid van beslissingsmakers? Bestaat onafhankelijke media nog? Is er nog ruimte voor inclusief debat?

In onze huidige tijdsgeest, waarin onze voornamelijk virtuele communicatie vervormd wordt door echo chambers en filter bubbles, politieke propaganda, de constructie en overdraging van mythen, whitewashing enzovoorts, werpen kunstenaars vragen op omtrent onze methoden om kennis over te dragen, en bevragen ze de instrumenten die we heden ten dage gebruiken om met elkaar te communiceren. De tentoonstelling vertrekt daarom van ideeën gerelateerd aan de Knowledge Commons; het gedachtegoed dat een maatschappij nastreeft waarin informatie collectief gedeeld en georganiseerd kan worden als weerstand tegen de privatisering van kennis. Hoe kan collectieve kennis leiden tot een collectief bewustzijn?
De tentoonstelling loopt van 13.12.20107 tot  4.02.2018.

Marres Currents #5 is de vijfde editie van de jaarlijkse tentoonstelling Marres Currents. Marres nodigt jonge curatoren uit om recent afgestudeerde kunstenaars van kunstacademies in Zuid- Nederland, België en Duitsland te selecteren en een tentoonstelling te maken. Zo treedt Marres op als platform voor startende kunstenaars en curatoren, en draagt hiermee bij aan een internationale infrastructuur voor talentontwikkeling.