Team Marres zal in de komende jaren de rol van Marres in de samenleving verder vergroten en verstevigen. Participatie en inclusiviteit zullen hier vanzelfsprekend onderdeel van zijn. Er zal intensiever worden samengewerkt worden met lokale stichtingen en bedrijven. Bijvoorbeeld wordt dit ingevuld met de peer education projects voor jongeren, het programma De Onzichtbare Collectie (verhalen over kunst door jong en oud) en samenwerkingen met een aantal scholen, Kaleidoscoop en initiatieven als Stichting Met je Hart en Stichting Oh my Mood. Marres zich bij dit alles in voor goed werkgeverschap. In een veld dat zwaar leunt op vrijwilligers, stagiaires en freelancers, neemt Marres ook verantwoordelijkheid voor een sociale rol als opdrachtgever, bijvoorbeeld door freelancers zorgvuldig te begeleiden en de richtlijn voor kunstenaarshonoraria te volgen.

Daarom ondertekende Rob Stevens, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Marres, het Charter Diversiteit op 16 oktober. Onderstaand het persbericht over de Charterbijeenkomst:

De kracht van verschil

Charterbijeenkomst Limburg

‘De kracht van verschil’

Op 16 oktober ondertekenden in Maastricht vier nieuwe werkgevers het Charter Diversiteit. Daarmee zijn er in Nederland nu 205 bedrijven en organisaties die zich hebben aangesloten bij het Charter Diversiteit. Minderhedenorganisatie Provinciaal Platform voor Diversiteit (PPD), Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, UTS/Bernhardt, speler op het gebied van verhuizingen, logistiek, archiefbeheer en facilitaire diensten, en vrouwen-minderhedenorganisatie Stichting Méér Kleur en Kwaliteit (SMKK) zijn nu de meest recente ondertekenaars van het Charter. Ondertekenaars van het Charter Diversiteit geven te kennen dat zij zich willen inzetten voor diversiteit en inclusie op hun eigen werkvloer.

Op de bijeenkomst, met als thema ‘De kracht van verschil’ vertelde Marieke Schreinemachers, teamleider Politie Limburg, dat de Politie eraan werkt dat het personeel meer een afspiegeling van de samenleving is en bewust meer verbinding zoekt met de samenleving. Daartoe wil men meer aandacht geven aan vrouwen; mensen met weinig inkomen, mensen met een arbeidsbeperking en de groep LHBTI. Gerrit-Jan Meulenbeld, COC Limburg, benadrukte dat diversiteit op de werkvloer een oplossing kan bieden in de huidige krappe arbeidsmarkt: “Werkgevers klagen over het tekort aan arbeidskrachten. Maar mensen met een arbeidsbeperking, met een migratieachtergrond, ouderen en transgenders staan vaak aan de kant. Dus is er sprake van een mismatch. Werkgevers zouden dan ook anders naar talenten, competenties en achtergronden van mensen moeten durven kijken. Met bijvoorbeeld kleine aanpassingen in het productieproces zouden ook mensen met een arbeidsbeperking aan de slag kunnen.”

Deze tweede Charterbijeenkomst in Limburg werd georganiseerd door kartrekkers ADV Limburg, COC Limburg en FAM Netwerk in samenwerking met Politie Eenheid Limburg en Diversiteit in Bedrijf.  Afgelopen januari ondertekenden tijdens het groots opgezet symposium ‘Diversiteit op de werkvloer loont’ de eerste negen grote werkgevers in Limburg het Charter Diversiteit.

Meer informatie over het Charter Diversiteit: www.diversiteitinbedrijf.nl