Datum: 11 mei
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Met: Tim Ingold
Locatie: Van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht
Entree: regulier is 10 euro, student is 5 euro
Taal: Engels gesproken

De uiteenlopende onderzoeken van Tim Ingold stimuleren ons tot het herwaarderen van alternatieve kennis, of anders gezegd, van dingen die ons lichaam weet maar waar we niet naar handelen, zoals aangeleerde vaardigheden, plotselinge reflexen en intuïtie. Ingold richt zich op alternatieve manieren om kennis te vergaren. Daartoe houdt hij fantasierijke workshops waarbij bijvoorbeeld manden worden gevlochten of waarbij studenten gaan vliegeren. Tim Ingold schrijft over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals mensen en dieren, waarneming, scholing, vaardigheden, perceptie, productie, materialen en wording. Zijn meest recente boek The Life of Lines is een prachtig voorbeeld van zijn verrichtingen: een poëtisch verhaal waarin lichamen, geesten, landschappen, plaatsbeschrijvingen en percepties door een overeenstemming van lijnen met elkaar worden verweven.

Biografie

Tim Ingold

Tim Ingold werkte als docent aan de Universiteit van Helsinki, de Universiteit van Manchester en de Universiteit van Aberdeen, waar hij nu een leerstoel in Sociale Antropologie bekleedt en leiding geeft aan de werkgroep Knowing From the Inside. In zijn werk ligt de nadruk op belichaamde vaardigheden van perceptie en handelen binnen de sociale en natuurlijke context van de menselijke ontwikkeling. Dit heeft hem gebracht tot het onderzoek naar het gebruik van lijnen in culturen en naar de relatie tussen antropologie, architectuur, kunst en design. Werken van hem zijn onder meer Lines: A Brief History (2007), The Perception of the Environment (opnieuw uitgegeven in 2011), Being Alive (2011), Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture (2013) en The Life of Lines (2015).
In samenwerking met de Van Eyck Academie.

Wat is Training the Senses?

Kennis wordt niet alleen visueel op school verworven, via taal en lesboeken. We leren met al onze zintuigen, door middel van luisteren, proeven, ruiken en aanraken – en zelfs door onze intuïtie te gebruiken. In Training the Senses verkennen en ontdekken deelnemers een nieuw vocabulaire voor al hun zintuigen en nieuwe manieren om ervaring te delen en kennis te verwerven. Training the Senses is een doorlopende serie van Marres, waarbij een indeling tussen de sprekers/performance en het publiek wordt vermeden. Iedereen is welkom om mee te doen.

Met dank aan:
Maastricht University
Ike Kamphof
Joeri Bruyninckx
Anna Harris
Rob van Duyn
Arie van der Lugt
Emilie Sitzia
Annelies Jacobs

2019

2018

2017

2016