Met: Roderik Povel, Bernadette Jansma, Poetry Slammers: Loukia Hadjiyianni, Charis Hoffman, Sophie Malon en Alfie Marsden Smedley

De stem is ons machtigste instrument voor expressie. De stem spreekt, zingt, kreunt, hoest, stottert, aarzelt, reciteert en niest. De stem helpt ons idee├źn over te brengen, contact te maken met anderen, onze gemoedstoestand en passie te uiten, liedjes te zingen, gedichten voor te dragen en legers aan te sturen. Hoewel de stem een onbetwist instrument is om onze identiteit uit te drukken, is de stem ons ook vreemd. We luisteren naar onze eigen opgenomen stem alsof deze aan een ander toebehoort. We kunnen stemmen horen van mensen die er niet zijn. Onverwachte dingen kunnen ertoe leiden dat onze stem het laat afweten. Een stem die stamelt, stilvalt of tijdelijk verloren is. Met de hulp van poetry slammers, een jazzzanger en een neuroloog onderzoeken we in dit evenement de wijze waarop onze stemmen voortdurend bemiddelen tussen ons innerlijke zelf en de buitenwereld.

Video: Marie Lormeau